Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK)
Styrets sammensetning etter års- og EO-årsmøte i 2019 og endringer i 2020.
 
For å kontakte styret i klubben, vennligst benytt denne mailadressen:
 
nstk.styret@gmail.com

Leder:
Vakant

Nestleder:

Sekretær:

Styremedlem:
Jan Erik Klaastad, Sjøveien 16, 1365 Blommenholm

Styremedlem kontstituert:

Styremedlem konstituert:


Kasserer
:
Ekstern regnskapsfører 

Revisor:
Michael Kobro Rosendahl, Bjørgegrenda 106, 5142 Fyllingsdalen

Vara revisor:
Bente Langaker, Visnesveien 192, 4262 Avaldsnes


Retningslinjer for Styret
Retningslinjer for Revisor
 

           

Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no