Avl og Avlsråd

Avlsrådet:

Leder:                         Per Åge Frank

Sekretær:                    Maria K. Engen

Medlem:                      Anita Rædergård

Medlem:                      Jan Erik Klaastad

              

Avlsrådets retningslinjer
NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett - januar 2017

Avlsrådets arbeid
Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no