Avl og Avlsråd

Etter det ekstraordinære årsmøtet i 2019 og iflg styremøtereferat av 16-10-19

For å kontakte Avlsrådet kan denne adressen benyttes: avlsrad.nstk@gmail.com


Avlsrådet:

 
Leder:
Sekretær:
Medlem:

 Avlsrådets retningslinjer

NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett - juni 2018

Avlsrådets arbeid


Her finner du link til NKKs streaming vedr Brachycephalic Breeds (kortsnutede raser) BOAS-seminaret juni 2019
Publisert etter avtale med NKK

Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no