Styret orienterer

Viktig informasjon fra styret kommer her
( f.eks innkalling til Årsmøte, sosiale samlinger osv)

Protokoll Ekstraordinært Årsmøte Lørdagen 27.04.2019 NSTK
Referat med innstillinger til møte i NKKs særkomite for utstillingnr. 4/18 3. juli 2018 i NKKs lokaler. 
Vedtak vedrørende 

Fritak fra Fullcertordningen finner du her


Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no