Klubbcert


Statutter - Klubbcert - Klubbchampion

Første gang det ble delt ut var på klubbens egen utstilling 29. mai 2016 på Nybygda. Andre gang var på Rasespesialen den 14. august samme år på Gaalaasbanen.

Følgende er tildelt Klubbcert

Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no