Shih Tzu Nytt - Nettutgave

Pilotprosjekt i regi av tidligere webmaster Shih Tzu Nytt på web

I hht styremøtereferat fra møtet 13.01.2021, sak 06/21 Shih Tzu Nytt (medlemsbladet) i web-versjon. Spørreskjema for medlemmer der vi (styret) kartlegger om medlemmer ønsker bladet i papir eller på web.


Shih Tzu Nytt blir laget og publisert 3 ganger i året, og sendes til alle klubbens hovedmedlemmer. 
Som en prøveordning og et pilotprosjekt vil hver utgave i 2021 og 2022 også bli publisert på denne siden. Link blir lagt ut under Nyheter på hjemmesidens forside. Bakgrunnen for om vi evt går over til en ren nettutgave er å spare klubben for trykke- og portokostnader. Disse pengene kan komme medlemmene til gode på andre måter. Et eksempel kan være seminar som har vært utsatt flere ganger pga klubbens økonomi.
Styret vil ta stilling til etter tilbakemeldinger fra spørreundersøkelsen om hvordan man vil publisere medlemsbladet i fremtiden. 

Så snart bladet er lastet opp vil det bli sendt ut en mail til hvert enkelt medlem med brukernavn og passord.
Vi vil bruke den registrerte mailadressen i medlemsregisteret som ligger i NKK på Min Side når vi sender ut mail med brukernavn og passord. Har du endret mailadresse og husket å korrigere i NKK på Min Side?

Du må ha Acrobat Reader for å åpne filene. 
Last ned Acrobat Reader gratis her: https://get.adobe.com/no/reader/


Klikk på linken (bladets navn) og legg inn brukernavn og passord når du blir bedt om det. Brukernavn og passord er oppgitt i mailen du får fra klubben.  


Vi minner om at innholdet i bladet tilhører klubben, og at det ikke skal kopieres og/eller spres videre uten innhentet tillatelse. 

Shih Tzu Nytt nr. 2 2023: https://nstk.no/medlem/ST-Nytt_nr._2_2023.pdf
Shih Tzu Nytt nr. 1 2023: https://nstk.no/medlem/ST_Nytt_nr._1_2023.pdf

Shih Tzu Nytt nr. 3 2022: https://nstk.no/medlem/ST_Nytt_nr._3_202….pdf
Shih Tzu Nytt nr. 2 2022https://nstk.no/medlem/ST-Nytt_nr._2_2022.pdf
Shih Tzu Nytt nr. 1 2022: https://nstk.no/medlem/ST-Nytt_nr._1_202….pdf

Shih Tzu Nytt nr. 3 2021: http://nstk.no/medlem/ST-Nytt_nr._3_2021.pdf
Shih Tzu Nytt nr. 2 2021: http://nstk.no/medlem/ST-Nytt_nr._2_2021.pdf
Shih Tzu Nytt nr. 1 2021: http://nstk.no/medlem/ST-Nytt_nr._1_2021.pdf


Eksempler fra 2020:
Shih Tzu Nytt nr. 3 2020 : http://nstk.no/medlem/ST_Nytt_nr._3_2020.pdf
Shih Tzu Nytt nr. 2 2020 : http://nstk.no/medlem/ST_Nytt_nr._2_2020.pdf
Medlemsbladet for Norsk Shih Tzu Klubb

Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no