Info fra NKK


Det innføres 2 nye norske titler fra 2025. 

PROTOKOLL NKKs særkomite for utstilling, møte nr. 10/22 den 16.november 2022 – Teams : 
Link: 
https://www.nkk.no/sarkomite-utstilling/category1044.html
Se under Dokumenter - Mandat (Protokoll 16.11.2022)Endring i vaksineregler i NKKs konkurransereglement fra og med 01.01.23

Klubbens styre oppfordrer medlemmene til å bidra med en liten støtte til NKK pga situasjonen organisasjonen befinner seg i.

Støtt Norsk Kennel Klub - hundeeiernes egen organisasjon

Koronasituasjonen har truffet NKK med full kraft, nå trenger vi din hjelp.
NKK taler hundens og hundeeieres sak. Norsk Kennel Klub er en ideell organisasjon og får ingen statsstøtte. Vi ber derfor om et bidrag for å hjelpe oss gjennom den vanskelige koronatiden.

Klikk på linken for å få frem informasjonen om hvordan man går frem for å hjelpe:
https://www.nkk.no/donasjon/


NKKs Representantskapsmøte 2020 utsettes til 2021 Klikk her for å lese

Viktig info i forbindelse med utstillingsregelverket fra NKK under koronapandemien Klikk her for å lese


Her finner du link til NKKs streaming vedr Brachycephalic Breeds (kortsnutede raser) BOAS-seminaret juni 2019   https://www.facebook.com/NorskKennelKlub/videos/863424717350669/ 
Publisert etter avtale med NKK


Lover for klubber 2017
Ny lovmal - Brev til klubber og forbund 

Her finner du 1 dokument som hører sammen som er en høring fra NKK vedr. obligatorisk lovmal for klubb og forbund 2017.
Obligatorisk lovmal for NKKs klubber 2017 - her


Nå kan du verve dine valpekjøpere til NKK! 


 

Pelsprodukter på utstillinger

Mottatt 23.9.2014
Svar fra NKK angående å benytte diverse pelsmidler til shih tzu på utstillinger

Viser til forespørsel om unntak for Shih Tzu til å benytte midler «Antistatisk spray, balsamspray og maisenna /potetmel i pelsen på vår rase også evnt. blank mascara (til toppen)» på utstillinger. Utstillingsreglene gjelder for alle raser som deltar på utstilling og det er ikke gitt anledning til å innvilge unntak fra dette slik reglene er utformet. Vi tar med oss innspillet  for vurdering til senere revideringer av reglene, men inntil videre må alle følge dagens regler.


Mvh 
NKKCopyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no